REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznemu pobytu naszych gości.

1.Umowa dotycząca rezerwacji oraz wynajmu domku letniskowego zostaje zawarta w chwili, w której klient wpłaca zadatek na wskazany numer konta. Pozostała część kwoty powinna być przekazana właścicielom lub osobie upoważnionej w dniu przyjazdu. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

2.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 11:00 ( chyba, że zostanie to inaczej ustalone)

3.Klient określa czas pobytu najmując domek i przyjmuje, że przez taki okres w nim pozostanie, za skrócenie czasu pobytu nie przysługuje zwrot płatności.

4.Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas najmu. Nie ma możliwości, aby w domku przebywało więcej osób niż było zdeklarowanych – większa ilość przebywających osób może skutkować zerwaniem umowy z winy osoby najmującej domek (koszty pobytu nie zostaną zwrócone)

5.Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez klienta.

6.Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem, że nie będą zagrażały osobom mieszkającym w pobliżu, o ile zgłoszone zostało to u właściciela podczas dokonywania rezerwacji. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący. Ponadto, właściciele zwierząt zobowiązani są do bieżącego sprzątania po swoich pupilach ( w dokach oraz na terenie całego obiektu). Zwierzęta przebywające w domku nie mogą korzystać z kanap i łóżek znajdujących się w obiekcie. 

7.Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego (szczególnie podczas korzystania z kominka-zabrania się pozostawienia otwartych drzwiczek od kominka) i odpowiadają materialnie za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

8.Zabrania się rozpalania ogniska oraz grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi.

9.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody lub energii spowodowany brakiem dostawy prądu w linii zewnętrznej i brakiem dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej.

10.W okolicy domków obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

11.Zachowanie gości i osób korzystających z usług domków nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców domów sąsiadujących. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług (łącznie z usunięciem z obiektu) osobie, która narusza tę zasadę.

12.W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia otwartego.

13.Cena usług świadczonych przez Właściciela Domku nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

14.Domek należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.

15.Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).

16. Za pobyt w domku pobierana jest kaucja zwrotna oraz dodatkowa opłata za prąd według obowiązującego cennik tj kaucja w wysokości 700 zł jest płatna przelewem podczas rezerwacji i jest zwracana max 5 dni po wyjeździe, jeśli podczas pobytu nie powstały żadne szkody. Kaucja jest pomniejszona o kwotę z zużytą energię 1 zł/kWh

17. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

Życzymy udanego pobytu !


Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej